Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

close

Regulamin sklepu internetowego GLOBALKERB2B.pl

Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego GLOBALKERB2B.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
Sklep należy do GLOBALKER® B2B Ewelina Sułecka 05830 Walendów, ul. Romantyczna 16
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: dok@globalkerb2b.pl lub dzwoniąc pod numer +48.885.365.346.
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół GLOBALKER® Polska

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży związaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową wskazująca Nazwę firmy oraz numer NIP,
2) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://globalkerb2b.pl/content/19-regulamin-sklepu-globalker-polska
3) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://globalkerb2b.pl/
4) Sprzedawca – GLOBALKER® B2B Ewelina Sułecka 05830 Walendów, ul. Romantyczna 16.

§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Przedsiębiorcy usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Przedsiębiorca może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Przedsiębiorcy.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Przedsiębiorcy. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Przedsiębiorca nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Przedsiębiorcy przez Sprzedawcę jest umożliwienie Przedsiębiorcy złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest po założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Przedsiębiorca zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Przedsiębiorcy również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Przedsiębiorca loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Przedsiębiorca może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Przedsiębiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Przedsiębiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Przedsiębiorca powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Przedsiębiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dok@globalkerb2b.pl W reklamacji Przedsiębiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Przedsiębiorcę o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia
1. Przedsiębiorca może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu konta i akceptacji tego konta przez Sprzedawcę.
2. Przedsiębiorca może założyć konto z poziomu zakładki „Zaloguj” / „Stwórz konto”.
3. Sprzedawca może nie zaakceptować zarejestrowanego konta w przypadku zaistnienia podejrzenia użycia nieprawdziwych danych, podania cudzych danych lub podaniu danych Przedsiębiorcy nie świadczącego usług fryzjerskich/kosmetycznych. Sprzedawca nie ma obowiązku informować Przedsiębiorcy braku akceptacji konta.
4. W przypadku akceptacji danych zarejestrowane konto Przedsiębiorcy zostanie potwierdzone w ciągu 48h od rejestracji poprzez wysłanie na podany adres e-mail informacji potwierdzającej aktywację konta.
5. W celu złożenia zamówienia, Przedsiębiorcy zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) zalogować się do swojego konta w Sklepie,
2) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
3) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
4) podać adres do wysyłki zamówienia jeśli jest inny niż podane dane do faktury – jeśli Przedsiębiorca wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
5) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Przedsiębiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
7) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Jeśli Przedsiębiorca wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Przedsiębiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
7. Jeśli Przedsiębiorca wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Przedsiębiorca a Sprzedawcą.
8. W formularzu zamówienia Przedsiębiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Przedsiębiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Przedsiębiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Przedsiębiorcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Przedsiębiorcą, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Przedsiębiorcę.
9. Przedsiębiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.
10. Przedsiębiorca ma obowiązek wywiązać się z zawartej umowy kupna-sprzedaży w ciągu 7 dni od momentu realizacji zamówienia.
11. W przypadku nie wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży przez Przedsiębiorcę, sprzedający ma prawo do:.
-żądania kary umownej w wysokości 50 PLN pokrywającej koszty pakowania oraz wysyłki zamówienia po zawartej umowie oraz
-usunięcia konta Przedsiębiorcy ze Sklepu

§ 5
Formy dostawy i metody płatności
1. Przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
1) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska – koszt 13zł-przedpłata / 18zł-płatność przy odbiorze, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni od chwili realizacji zamówienia,
2) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. Romantyczna 16, 05830 Walendów po wcześniejszym umówieniu się,
3) Koszt dostawy ponosi Przedsiębiorca, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Przedsiębiorcy.
2. Przedsiębiorca ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
3) płatność przy odbiorze


Wybierz Kraj:

  • Polska
Polska

Czas dostawy: 1-2 dni

Koszty dostawy:
Paczka do 30 kg
13 zł - płatność elektroniczna: przelew (przedpłata)
18 zł - płatność przy odbiorze: gotówka - tylko dla klientów zarejestrowanych

Paczka od 30 kg do 50kg
30 zł - płatność elektroniczna: przelew (przedpłata)
40 zł - płatność przy odbiorze: gotówka - tylko dla klientów zarejestrowanych

Darmowa wysyłka od: 250złMetody płatności, wybierz Kraj:

  • Polska
Polska

Szybkie płatności: Przelewy24.jpgMasterCard.jpgvisa.jpg

Przelew tradycyjny:
Nazwa banku: PKO BP
Waluta: PLN
Nr konta: 10102010260000190202859288
Waluta: EURO
Nr konta: 54102010970000770203063294
Nazwa: GLOBALKER B2B Ewelina Sułecka
Adres: ul. Romantyczna 16, 05-830 Walendów
Tytuł: numer zamówienia

Płatność przy odbiorze: TAK§ 6
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Przedsiębiorcę zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Przedsiębiorca wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Przedsiębiorcy albo do odbioru osobistego przez Przedsiębiorcę. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Przedsiębiorcę.
4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Przedsiębiorca wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Przedsiębiorcy albo powiadomi Przedsiębiorcę o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
8. Wysyłka zamówienia do Przedsiębiorcy realizowana jest w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 5) Regulaminu.
9. Czas dostawy zamówienia do Przedsiębiorcy zależny jest od wybranej przez Przedsiębiorcę metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Przedsiębiorcy produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną.
3. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki.
4. W razie zaistnienia w/w sytuacji należy powiadomić sprzedawcę oraz przesłać kopię protokołu reklamacyjnego na adres dok@globalkerb2b.pl
5. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiada zamówieniu należy w dniu otrzymania zamówienia przesłać na adres dok@globalkerb2b.pl informację o występujących niezgodnościach.
6. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Firmę Kurierską Przedsiębiorca jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
7. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę w dniu otrzymania zamówienia określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
8. Strony wyłączają uprawnienia Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady
9. Przedsiębiorca może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do składanego przez Przedsiębiorcę zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego zostało złożone.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności kliknij aby zobaczyć.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Przedsiębiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Przedsiębiorcy, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2019.

§ 11
Prawa autorskie
Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Grafiki, zdjęcia, dokumenty, artykuły, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie są własnością firmy GLOBALKER® B2B Ewelina Sułecka. Kopiowanie i rozpowszechnianie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów ze strony globalkerb2b.pl jest zabronione i będzie pociągane do odpowiedzialności prawnej.